4/10/16

Συνέδριο με θέμα «Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων» 
Συνέδριο του
Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα:
«Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων»
17-19 Μαρτίου 2017, Θεσσαλονίκη

Σκοπός του Συνεδρίου
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με επιστημολογικά, παιδαγωγικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα, τα ερευνητικα-μεθοδολογικά εργαλεία και τα δεδομένα της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα.

Απευθύνεται σε
Επιστήμονες παιδαγωγούς, σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών, συγγραφείς σχολικών βιβλίων, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, ερευνητές και ερευνήτριες της Εκπαίδευσης.

Οργάνωση Συνεδρίου
Το συνέδριο οργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αιγίδα
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και του Α.Π.Θ.


ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Έρευνα των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων», το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α) στις 17-19 Μαρτίου 2017.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαλόγου αναφορικά με τα επιστημολογικά, παιδαγωγικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα, τα ερευνητικο-μεθοδολογικά εργαλεία και τα δεδομένα της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα.
Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων με θεωρητική εισήγηση ή με παρουσίαση έρευνας σε μια από τις παρακάτω θεματικές:
Θεωρητική εισήγηση
- Επιστημολογικά ζητήματα της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων (Προγράμματα σπουδών και σχολικό βιβλίο με ερμηνευτικό πλαίσιο τα επιστημολογικά «παραδείγματα» της Παιδαγωγικής και της επιστήμης αναφοράς, τις φιλοσοφικές θεωρήσεις της Αγωγής, την ιδεολογία, τις θεωρίες μάθησης, τα μοντέλα σχεδιασμού κ.λπ.)
- Μεθοδολογικά εργαλεία και προοπτικές της έρευνας και αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων (ποσοτική και ποιοτική έρευνα, ερμηνευτική, κριτική και αποδομιστική έρευνα, εργαλεία αξιολόγησης, ερευνητικές
τεχνικές και μέθοδοι κ.λπ.).

Παρουσίαση έρευνας
- Κάθετη-ιστορική έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων
- Συγκριτική έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων
- Έρευνα με θέμα τη διαδικασία σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών ή της συγγραφής των σχολικών βιβλίων (η πολιτική διάσταση) και της εισαγωγής τους στη διδακτική πράξη
- Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων ως παιδαγωγικών κειμένων (η παιδαγωγική- διδακτική-μεθοδολογική διάστασή τους)
- Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, των Σπουδών Φύλου, των Πολιτισμικών Σπουδών κ.λπ.
- Κριτική έρευνα των προγραμμάτων σπουδών και του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων-κριτική ανάλυση της ιδεολογίας
 - Προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία ως λόγος που κατασκευάζει συγκεκριμένες εκδοχές της πραγματικότητας και την υποκειμενικότητα του μαθητή και της μαθήτριας
- Προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία ως αντικείμενο «Έρευνας για τη διδασκαλία» και της «Έρευνας Δράσης»-έρευνα της ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών και της χρήσης του σχολικού βιβλίου ως τμήματος του τελευταίου στην εκπαιδευτική πράξη, βιβλίο-εκπαιδευτικό υλικό και ΤΠΕ-Πρόγραμμα σπουδών-σχολικό βιβλίο και αξιολόγηση κ.λπ.
- Αξιολογική «Έρευνα της αποδοχής»-απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών αναφορικά με προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία
- Έρευνα του σχολικού βιβλίου ως κειμένου άντλησης πληροφορίας (η διάσταση της Παιδαγωγικής, της επιστήμης αναφοράς, της Επικοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, των Γραφιστικών Τεχνών και των ΤΠΕ)
- Έρευνα της «κατάργησης» του βιβλίου
- Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
- Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15.10.2016, αποστέλλοντας συμπληρωμένες τις συνημμένες φόρμες -με τα στοιχεία τους και την περίληψη της εισήγησής τους- στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: keasvep_at_yahoo.com (αντικαταστήστε το _at_ με@)
Για την αποδοχή των εργασιών θα ενημερωθείτε, αμέσως μετά την κρίση των περιλήψεων από τριμελή επιστημονική επιτροπή, έως τις 31.11.2016. Κατόπιν θα σας αποστείλουμε προδιαγραφές για τη δομή και την έκταση του τελικού κειμένου σας, καθώς και ενημερωτικό υλικό (π.χ. κατάλογο συνεργαζόμενων ξενοδοχείων για τη διαμονή σας, χάρτη κ.λπ.).
Κρίσιμες ημερομηνίες:
- Πρώτη πρόσκληση: 07.09.2016
- Αποστολή της περίληψης έως τις 15.10.2016
- Απάντηση για την αποδοχή έως τις 31.11.2016
- Ανάρτηση του προγράμματος
- Διεξαγωγή συνεδρίου 17-19.03.2017

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: