8/10/16

Όλο το υλικό για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Δείτε παρακάτω το υλικό που έχει ενσωματωθεί για τα Θρησκευτικά από την αντίστοιχη σελίδα του ΙΕΠ. Πλέον το υλικό αυτό είναι η διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος.
users.sch.gr/klouvatos
Διδακτικό Υλικό Θρησκευτικών
Γ΄ ΔημοτικούΔ΄ ΔημοτικούΕ΄ ΔημοτικούΣΤ΄ ΔημοτικούΓ΄- Δ΄- Ε΄- Στ΄
Κείμενα Γ' Δημοτικού Κείμενα Δ' Δημοτικού Κείμενα Ε' Δημοτικού Κείμενα ΣΤ' Δημοτικού Τα κείμενα όλων των τάξεων σε ένα αρχείο
Μουσική Γ' Δημοτικού Μουσική Δ' Δημοτικού Μουσική Ε' Δημοτικού Μουσική ΣΤ' Δημοτικού Βίντεο για τα Θρησκευτικά όλων των τάξεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: