27/10/16

Σχεδόν ίδια τα ΑΠΣ Ελλάδας και Φινλανδίας στη διδασκαλία της Γλώσσας- Τι κάνει όμως τη διαφορά στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα;

  Εισαγωγή
fresh-education Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών Φινλανδίας και Ελλάδας στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος δε διαφέρουν και πολύ τελικά. Και τα δύο δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της επικοινωνιακής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών.

Όμως άλλοι παράγοντες που τεκμηριώνονται και από τη διεθνή βιβλιογραφία  φαίνεται να είναι 
καθοριστικοί για τα καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Φινλανδία, σύμφωνα με  όσα  αναφέρονται στο άρθρο του Κ. Γκαραβέλα  από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Κάποιοι από αυτούς είναι ο ανασταχοσμός, η συνεργατικότητα και τα περιθώρια διδακτικής αυτονομίας των Φινλανδών εκπαιδευτικών.
Οι πρακτικές της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας, δεκαετίες τώρα, κινούνται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση: Ωράρια αποκλειστικά για διδασκαλία, επαγγελματικός ατομισμός και  συγκεντρωτισμός, είναι κάποιες από αυτές.
 Ο δρόμος για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, φαίνεται ακόμη να είναι μακρύς αφού καμία από αυτές τις πρακτικές  δεν έχει αλλάξει. Το όνειρο της Φινλανδίας θα παραμένει απόμακρο όσο διατυπώνονται βαρύγδουπες θεωρίες στα αναλυτικά προγράμματα χωρίς  αντίκρυσμα στη διδακτική πρακτική  Τελικά για να είσαι πρώτος, όπως οι Φινλανδοί, είναι απλό: ρέπει να κάνεις πράξη αυτά που λένε τα ΑΠΣ"

 
 Αποσπάσματα από το  άρθρο:

"Οι καθηγητές γλωσσικής διδασκαλίας, όπως και  το σύνολο των εκπαιδευτικών στη Φιλανδία, έχουν τον απαραίτητο χρόνο και κατ’ επέκταση τις αναγκαίες συνθήκες για να προχωρήσουν σε αναστοχασμό πάνω στο έργο τους... έχουν χρόνο να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια μιας  σχολικής μέρας, να παρακολουθήσουν το μάθημα κάποιου συναδέλφου διαμορφώνοντας μια  άποψη για το πώς αυτός διδάσκει"

 
«Βασικοί άξονες στη γλωσσική διδασκαλία στο Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η κατανόηση του γραπτού λόγου και η σημασία που δίνει στη λογοτεχνία»
Διαβάστε στο άρθρο:
Ποιες είναι οι ομοιότητες στους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων, στο μάθημα της γλώσσας, σε Ελλάδα και Φινλανδία; Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διδασκαλίας του μαθήματος στις δύο χώρες; Ποιες ευκαιρίες παρέχονται  από το κράτος στους Φινλανδούς και ποιες στους Έλληνες εκπαιδευτικούς;  Γιατί  σημειώνουν τελικά τόσο υψηλά ποσοστά επιτυχίας οι Φινλανδοί μαθητές; Τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας;


Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα στο άρθρο του Γκαραβέλα   Κωνσταντίνου,   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
«Σκέψεις για τη Διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από μια Περιήγηση στα Εκπαιδευτικά Συστήματα της Ελλάδας και της Φινλανδίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: