4/10/16

Καταρρέει και το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο..;
Το Υπουργείο Παιδείας μετά την αύξηση του αριθμού των παιδιών για τη λειτουργία τμήματος και την αλλαγή κριτηρίων για την εγγραφή των παιδιών στο ολοήμερο  Νηπιαγωγείο, με την υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. 2670/30-8-2016, εξαφάνισε τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του ΔημόσιουΝηπιαγωγείου.

►Σχολειοποίησε το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και το εναρμόνισε μ’ αυτό του Δημοτικού Σχολείου, αγνοώντας τον χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα της προσχολικής αγωγής. (με τα σαρανταπεντάλεπτα και τα διδακτικά αντικείμενα )
►Χαρακτήρισε το ΟΛΟΗΜΕΡΟ Νηπιαγωγείο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. Διαβαθμίζοντάς το και χωρίζοντάς το σε δύο μέρη, αποκόβοντας το πρωινό πρόγραμμα από το απογευματινό. Το ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ολοήμερο Νηπιαγωγείο έπαψε να έχει τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, καθώς οι δύο νηπιαγωγοί δεν έχουν ένα συνεχές και ενιαίο πρόγραμμα, υποβαθμίζοντας συγχρόνως το ρόλο της νηπιαγωγού που αναλαμβάνει το ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα.
►Θέσπισε υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, Φ.Ε.Κ. 2524/16-8-2016, 25 ωρών, χωρίς μείωση ωρών με την πάροδο των χρόνων, όπως συμβαίνει στα Δημοτικά Σχολεία και χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι τα διαλείμματα και οι εφημερίες γίνονται από τις/ους ίδιες/ους πάντα νηπιαγωγούς.
►Δημιούργησε ένα ΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Ένα νηπιαγωγείο που δεν ικανοποιεί και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γονιών, λόγω των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, που δεν εναρμονίζονται μ’ αυτά του Δημοτικού Σχολείου.
Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε
● Απόσυρση του προαιρετικού ολοήμερου νηπιαγωγείου και θέσπιση ενός ολοήμερου νηπιαγωγείου παιδαγωγικά και επιστημονικά εναρμονισμένου στις ανάγκες των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών.
● Δίχρονη δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών.
● Μαζικούς διορισμούς Νηπιαγωγών
● Κανένα νήπιο και προνήπιο έξω από το δημόσιο σχολείο.
● Αναλογία νηπιαγωγού–νηπίων 1: 15
● Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών προσχολικής αγωγής και βελτίωση των υπαρχουσών.
● Ίδρυση νέων σχολικών μονάδων Προσχολικής Αγωγής.
Δ.Α.Κ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   blogs.sch.gr/nrammos

Δεν υπάρχουν σχόλια: