31/10/16

ΕΜΕ: Εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό λάθος η ανάθεση της διδασκαλίας μαθηματικών σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Μαθηματικά να διδάσκονται από Μαθηματικούς

     Η ανάθεση της διδασκαλίας της ύλης των μαθηματικών σε Γυμνάσια και Λύκεια σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων είναι εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό λάθος, όπως θα ήταν και διατήρηση του κενού στο σχολικό πρόγραμμα. Το λάθος εντούτοις μπορεί να έχει βαθύτερες συνέπειες στη μαθηματική εκπαίδευση, καθώς κινδυνεύει να δημιουργήσει περιορισμένες αναπαραστάσεις των μαθηματικών εννοιών που ενδεχομένως θα εμποδίζουν την κατανόηση της μαθηματικής θεωρίας.
     Τέτοιου τύπου εμπόδια, τα οποία ακούσια χτίζονται στη σκέψη των παιδιών όταν τα μαθηματικά διδάσκονται αποκλειστικά και πλήρως από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν στη συνέχεια.
     Μέχρι επομένως τη διευθέτηση της ανάθεσης καθηκόντων σε μαθηματικούς εκπαιδευτικούς πρέπει το Υπουργείο να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο των κενών και της λανθασμένης πρακτικής.
   Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία επαναλαμβάνει την πάγια θέση της για τη θεσμική εκπροσώπησή της σε επιτροπές του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορούν στα Μαθηματικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
     Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
      Νικόλαος Αλεξανδρής                                                                     Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς                                         Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: