29/10/16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ σε πτυχιούχους για εκπαίδευση μουσουλμανόπαιδων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Βενετία Αποστολίδου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής, προτίθεται να συγκροτήσει 6 μητρώα για την κάλυψη των αναγκών του έργου και για συνολικό διάστημα έως τις 30/09/2018


ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: