11/10/16

Τα σχολεία Π.Ε που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(Τάξεις Υποδοχής)
 Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραι-
ότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.


 Δείτε εδώ τα σχολεία που μπορούν να ιδρύσουν Τάξεις Υποδοχής


Δεν υπάρχουν σχόλια: