30/10/16

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Τα φιλολογικά μαθήματα στα ΕΠΑΛ

Η ΠΕΦ διαπιστώνει ότι συνεχίζεται η δραστική συρρίκνωση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων, με τις τελευταίες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας στα Προγράμματα Σπουδών των ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα η παρεχόμενη ανθρωπιστική παιδεία στους μαθητές, που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, να είναι ελλιπής και ατελέσφορη.
 Συγκεκριμένα, η Ιστορία, μάθημα σημαντικό ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, διδάσκεται μόνο μία ώρα την εβδομάδα και μόνο στην Α΄ Λυκείου. Η Νεοελληνική Γλώσσα και η Νεοελληνική Λογοτεχνία διδάσκονται στις δύο πρώτες τάξεις, ενιαία πλέον στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, τέσσερις και τρεις ώρες, αντίστοιχα. Για τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος έχουν επανεισαχθεί τα παλιότερα βιβλία των ΤΕΕ, που αποσύρθηκαν το 2007. Πρόκειται για βιβλία ανεπαρκή,  μη λειτουργικά και ακατάλληλα για τις σύγχρονες ανάγκες διδασκαλίας της, εφόσον περιέχουν κείμενα, τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα ουσιαστικής διδασκαλίας  της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα «νέα» αυτά βιβλία αυτοκαταργούνται, γιατί οι διδάσκοντες υποχρεώνονται να διδάξουν, χρησιμοποιώντας άλλα κείμενα και σημειώσεις της δικής τους επιλογής.
  Η ΠΕΦ διαμαρτύρεται, διότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι αποτελούν το 30% των μαθητών, που φοιτούν στα Λύκεια, αξίζουν ισότιμης μεταχείρισης με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), όπου τα συγκεκριμένα μαθήματα διδάσκονται περισσότερες ώρες, χωρίς βέβαια και αυτές να επαρκούν. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ, όπως όλοι οι μαθητές, έχουν το δικαίωμα γενικότερης ουσιαστικής Παιδείας και ειδικότερα ανθρωπιστικής.
 www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: