Συνέντευξη του Νίκου Φίλη για εκπαίδευση προσφύγων, τράπεζα θεμάτων,θρησκευτικά, αλλαγές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο





Δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Φίλη  για εκπαίδευση προσφύγων, τράπεζα θεμάτων,θρησκευτικά και τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων