11/10/16

Χρήσιμες συνδέσεις για το μάθημα της Χημείας
Χρήσιμες  συνδέσεις για θέματα Χημείας :
Κάνετε αντιγραφή και επικόλληση την διεύθυνση στη μπάρα διευθύνσεων του Internet :
1.  Θέματα Ιστορίας της Χημείας  : http://www.chem.auth.gr/chemhistory/name_of_elements/2_4.html 
2.  Βραβεία Νόμπελ Χημείας :   http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/
3.  Φυσικές ιδιότητες των αλκαλίων :
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879
4.  Χημικές ιδιότητες των αλκαλίων :
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939
https://www.youtube.com/watch?v=0KonBvfnzdo
5.  Επιστήμονες και ατομική θεωρία :
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2585
6.  Κατασκεύασε ένα άτομο : 
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_el.html
7.  Ισότοπα και ατομική μάζα :
https://phet.colorado.edu/sims/html/isotopes-and-atomic-mass/latest/isotopes-and-atomic-mass_el.html
8.  Παρουσίαση του Περιοδικού Πίνακα :  http://www.rsc.org/periodic-table
9.  On line Φροντιστήριο Lab4u : Περιοδικός πίνακας  :  http://www.ptable.com/?lang=el
10. Παιχνίδι τοποθέτησης στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα :
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2610
11. Τοποθέτηση στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα :
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2444

12. Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού :

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
13. Παιχνίδι ονοματολογίας χημικών ενώσεων :
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2608

14. Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις :

https://phet.colorado.edu/el/simulation/balancing-chemical-equations

15. Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης :

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/reactions-and-rates

16. Ιδιότητες Αερίου :

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/gas-properties

17. Προσδιορισμός σχετικής μοριακής μάζας με ζύγιση ορισμένου όγκου αερίου :

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000832/determining-relative-molecular-masses-by-weighing-gases#!cmpid=CMP00000938

Relative molecular masses of gases

18. Υπολογισμός mol :

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3111

19. Συγκέντρωση διαλύματος :  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2595

20. Συγκέντρωση διαλύματος :  https://phet.colorado.edu/el/simulation/molarity

Sites με παρουσιάσεις, video και ερωτήσεις - ασκήσεις :
1.   http://photodentro.edu.gr/ugc   :     θεματική ενότητα : ΧΗΜΕΙΑ 
Κάνετε αντιγραφή και επικόλληση την διεύθυνση στη μπάρα διευθύνσεων του Internet :
http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/784  :  Άτομα - μόρια - ιόντα .
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/784

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/785  :  To Ατομικό Πρότυπο Bohr
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/785

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/786 :  Περιοδικός Πίνακας στοιχείων .
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/786

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/789 :  Χημικοί δεσμοί
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/789

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/790 :  Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/790
------------------------------------------------------------------
2.    Δίνοντας την παρακάτω  διεύθυνση μπαίνετε στο blog του καθηγητή Λιόντου Ιωάννη , στο  οποίο φαίνονται όλες οι αναρτήσεις του για θέματα χημείας :


Μπορείτε να δείτε  απευθείας τις παρουσιάσεις Power Point , χτυπώντας τα παρακάτω link :

ή  Μπορείτε να ανοίξετε ή και να κατεβάσετε τα αρχεία παρουσιάσεων Power Point , αντιγράφοντας τα παρακάτω link στη μπάρα των διευθύνσεων του Internet :

http://blogs.sch.gr/ioaliontos/2016/10/08/χημικοί-δεσμοί/

http://blogs.sch.gr/ioaliontos/files/2016/10/BohrTheory-ALyk.ppsx
http://blogs.sch.gr/ioaliontos/files/2016/10/Periodic-Table-ALyk.ppsx
http://blogs.sch.gr/ioaliontos/files/2016/10/Chemical_bonds.ppsx
http://blogs.sch.gr/ioaliontos/files/2016/10/pyrochemical_metal_detection.ppsx
http://blogs.sch.gr/ioaliontos/files/2016/10/Atoms-molecules-ions-ALyk.ppsx
------------------------------------------------------
3.   Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε ασκήσεις, προβλήματα, παρουσιάσεις και video στο site :    http://eclass.sch.gr
Πηγαίνετε :   Αναζήτηση μαθημάτων / Νομός Λάρισας / Δευτεροβάθμια εκπαίδευση /
4ο Γενικό Λύκειο Λάρισας


Video  στο  Youtube

1
Ώσμωση - ωσμωτική πίεση
2
ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Project. μέτρηση σκληρότητας νερού.flv 
3
4ο Λύκειο Λάρισας.graffiti ζωγραφική.flv
4
4ο Λύκειο Λάρισας.graffiti συνθήματα .wmv
5

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Επιμετάλλωση χάλκινου κέρματος.wmv

6
4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Καύση ζάχαρης με KClO3 και θειικό οξύ.wmv
7
4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. καύση καραμέλας με KClO3.wmv 
8
Καύσιμα – πετρέλαιο
9
Νερό : Το πολυτιμότερο δώρο της φύσης
10
4o ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Cu + HNO3 :
Οξείδωση μεταλλικού χαλκού από π. δ/μα HNO3.A΄ Λυκείου

www.google.gr / αναζήτηση : Animation Χημείας


http://users.sch.gr/ppoulio/Flash_animation/animation_chemistry.html

http://users.sch.gr/ppoulio/
1.   Στερεά υγρά αέρια : Φαίνεται η κίνηση των δομικών σωματιδίων σε κάθε κατάσταση της ύλης .
2.   Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων : Παρουσίαση ατόμων Η, Ηe και των ισοτόπων του Η, δημιουργία ιόντος Na+.
3.   Δομή ατόμων 1 : Εμφάνιση των στιβάδων στα άτομα μέχρι Ζ=20
4.   Δομή ατόμων 2 :  Εμφάνιση των στιβάδων στα άτομα μέχρι Ζ=20, και μείωση ή αύξηση e , p , n
5.   Σχηματισμός χημικών ενώσεων : ανάμεσα σε συγκεκριμένα στοιχεία : Li, Na, K, Mg, Ca, H, C, N, P, O, S, F, Cl, Br, I  (ετεροπολικοί  και ομοιοπολικοί δεσμοί).
6.   Διάλυση NaCl : Ο ρόλος του νερού στη διάλυση των ιοντικών ενώσεων.
7.   Ιοντισμός βάσεων : NaOH  και  ΝΗ3 . Ο ρόλος του νερού.
8.   Ιοντισμός ισχυρού και ασθενούς οξέος :  HCl , HF
9.   Εξουδετέρωση :  Με μοντέλα μορίων ανάμεσα σε H2SO4 και Ca(OH)2 .
10.  Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης : ανάμεσα σε διαλύματα AgNO3 , NaCl , ΚΟΗ  με κίνηση μορίων και δημιουργία ιζημάτων.
11.  Δραστικότητα μετάλλων :  Ζn + CuSO4  , Cu+AgNO3  
Δεν υπάρχουν σχόλια: