8/10/16

Τα βιβλία που διδάσκονται σε μαθητές που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής

 Οι τίτλοι των διδακτικών βιβλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές του δημοτικού, οι οποίοι φοιτούν στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. και έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας είναι οι ακόλουθοι:
Το μικρό μου λεξικό 1 Αρχάριοι
Το μικρό μου λεξικό 2 Αρχάριοι
Το μικρό μου λεξικό 3 Ημιπροχωρημένοι
Το μικρό μου λεξικό 4 Προχωρημένοι
Βιβλίο Γεια σας 1 Μαθητή Αρχάριοι
Βιβλίο Γεια σας 2 Μαθητή Αρχάριοι
Βιβλίο Γεια σας 3 Μαθητή Ημιπροχωρημένοι
Βιβλίο Γεια σας 4 Μαθητή Προχωρημένοι
Επιπλέον χρήσιμο υλικό  βρίσκεται στην ιστοσελίδα "ΔΙΑΠΟΛΙΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: