11/10/16

Το πρόγραμμα του 9ου συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών(11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2016)
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2016

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

  • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Ποια Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και γιατί; Οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και η συμβολή τους στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.
  • Ο ρόλος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στην έρευνα και διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  • Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Από την άποψη των εκπαιδευτικών.
  • Ο ρόλος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στην άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση: μουσεία Φυσικών Επιστημών, κινηματικά σχολεία, και άλλες εκπαιδευτικές δομές διάδοσης της ιστορίας και της φιλοσοφίας των επιστημών
  • Κριτική εκπαίδευση: η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών σε μια εναλλακτική διδασκαλία των φυσικών επιστημών
  • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών: Όταν η καθηγήτρια φυσικής συνομιλεί με τον καθηγητή φιλολογικών μαθημάτων.
  • Επιστήμη και Τέχνη: Ιστορικές προσεγγίσεις και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των Φυσικών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και εκπαιδευτική πολιτική: Με ποιο τρόπο η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Επιστημών μπορούν να συμβάλουν στον επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας;
  • Η Φύση της Επιστήμης: από τις ιστορικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στη διδακτική κρίσιμων ζητημάτων του τεχνοεπιστημονικού πολιτισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: