20/10/16

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ


20-10-16 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ
Ο πίνακας με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε μορφή excel

Δεν υπάρχουν σχόλια: