23/10/16

37 ελεύθερα βιβλία για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 fresh-education
Οι εκπαιδευτικοί αυτές τις ημέρες προετοιμάζουν τα σχέδια για την υποβολή προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων του σχ. έτους 2016-2017. Κάποια από τα σχέδια θα αφορούν και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων είναι και η αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού από την ευρύτερη κοινωνία και αυτό είναι που τα διαφοροποιεί από τα "παραδοσιακά" μαθήματα .
Για το σχεδιασμό  Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την άντληση εκπαιδευτικού υλικού-βιβλίων  παρακάτω  μπορείτε να κάνετε λήψη αξιόλογων εκπαιδευτικών βιβλίων σχετικών με διάφορες θεματικές περιοχές της Π.Ε.( Για μαθητές Δημοτικού και Νηπιαγωγείου)

Βιβλία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Δεν υπάρχουν σχόλια: