10/10/16

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2016-2017.ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις:
     α) του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) και
     β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2.   Την με αριθμ. πρωτ. 67520/E1/20-04-2016 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.
3.   Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4.   Τις σχετικές προτάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
5.   Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.


 Αποφασίζουμε
Α. Αποσπούμε στα Πανεπιστήμια της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), όπως ακολούθως:
Α/Α
ΑΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ
1
576890
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄
ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2
577346
ΜΥΛΩΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
3
190583
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
4
161096
ΧΑΡΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄
ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
5
592650
ΔΟΛΩΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ11
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6
571720
ΚΟΥΦΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ
ΠΕ11
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7
577146
ΠΙΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ11
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
8
225915
ΔΟΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ11
ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
9
606584
ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ11
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
10
227968
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11
572597
ΜΠΕΚΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12
228181
ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΑ
ΠΕ11
ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
13
616615
ΧΡΥΣΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
14
587411
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΕΚΠΑ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
15
208064
ΖΑΛΑΒΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
16
592521
ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
17
577626
ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες  αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.
Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.


                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: