19/10/16

20ωρο σεμινάριο με θέμα « Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας “BOYS AND GIRS PLUSΗ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου προτίθεται να υλοποιήσει 20ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα « Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας “BOYS AND GIRS PLUS” . Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί  στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της πρόληψης και να ενισχυθούν οι δικές τους ψυχοκοινωνικές δεξιότητες (αναγνώριση των θετικών τους στοιχείων, δεξιότητες επικοινωνίας κ.λ.π) μέσω της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο υλικό. Οι κύριοι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου θα είναι: εκπαίδευση στη μεθοδολογία της πρωτογενούς πρόληψης, εκπαίδευση στη μεθοδολογία και στην εφαρμογή του υλικού Αγωγής Υγείας, ο ρόλος του  Συντονιστή στην Τάξη, διαχείριση συναισθημάτων, ενημέρωση για  Εξαρτητικές   Συμπεριφορές. Θα χρησιμοποιηθεί  ο βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης και στα υπό διαπραγμάτευση θέματα θα γίνεται σύνδεση με την καθημερινή ζωή του σχολείου.  συναισθημάτων, ενημέρωση για  Εξαρτητικές   Συμπεριφορές. Θα χρησιμοποιηθεί  ο βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης και στα υπό διαπραγμάτευση θέματα θα γίνεται σύνδεση με την καθημερινή ζωή του σχολείου. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 10 δίωρες συναντήσεις και θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2/11/2016 στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60, Ζωγράφου και ώρα 17.00-19.00. Αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 20 άτομα. Στην περίπτωση περισσότερων συμμετοχών από τις απαραίτητες  θα γίνει κλήρωση. Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη Γ΄  Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Στους συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί στο τέλος της εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό υλικό.
            Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στο: agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr μέχρι τη Δευτέρα 31/10/2016. Οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία και τηλέφωνο επικοινωνίας.Δεν υπάρχουν σχόλια: