17/10/16

Πανελλήνιο Συνέδριο: «Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία» (20-22/10/2017)Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνεται στις 20-22 Οκτωβρίου 2017 Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία»

Το Συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία τεσσάρων Τμημάτων του ΑΠΘ:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Το Συνέδριο θα εξετάσει πτυχές της λογοτεχνικής εκπαίδευσης, της διδασκαλίας δηλαδή της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σε όλες της τις παραμέτρους (δημιουργία σχετικών προγραμμάτων διδασκαλίας, περιεχόμενο και διδακτικές μέθοδοι, αξιολόγηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων) αλλά και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούνται −στη δημόσια σφαίρα και σε μη εκπαιδευτικούς θεσμούς− παραστάσεις, εικόνες και αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, τη σχέση των ανθρώπων με το βιβλίο και την ανάγνωση, τη διάδοση των λογοτεχνικών κανόνων, καθώς και τις πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στο δημόσιο χώρο.
Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να περιέχουν σαφή ερευνητικά ερωτήματα, θεωρητική υποστήριξη και ερευνητική μέθοδο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον τίτλο και την περίληψη (μέχρι 400 λέξεις) των ανακοινώσεών τους. Στην περίληψη θα πρέπει να είναι σαφές σε ποια θεματική του Συνεδρίου εντάσσεται η ανακοίνωση. Στο ίδιο αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνεται σύντομο (μέχρι 200 λέξεις) βιογραφικό σημείωμα. Επιλογή από τις ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Gutenberg.
Οι περιλήψεις θα σταλούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: litauth2017@gmail.com


 http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2016/09/19/7391.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: