9/10/16

Το βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου: " Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο", Πάτρα 14-16/10-2016

 
Συνέδριο: " Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο"
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ 14-16 Οκτωβρίου 2016
  Οι περιλήψεις του συνεδρίου
Συνδιοργανωτές:
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 • Η παρουσίαση  σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων.
 • Ο δημιουργικός προβληματισμός και η αλληλεπίδραση γύρω από βασικά θέματα της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων.
 • Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη.
 • Η ανάδειξη του πολυγραμματισμού στο σύγχρονο σχολείο.
 • Η ανάδειξη και διάχυση «καλών πρακτικών» σε διάφορους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής τους.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
 • Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
 • Σχολικούς Συμβούλους της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
 • Στελέχη της Εκπαίδευσης
 • Ερευνητές
 • Διδάκτορες
 • Υποψήφιους  Διδάκτορες
 • Μεταπτυχιακούς  φοιτητές
 • Προπτυχιακούς φοιτητές
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 1. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα της Π/θμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαθεματικών-διεπιστημονικών διδακτικών σεναρίων  στην Π/θμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 3. Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις        κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη των  μαθητών.
 4. Διασύνδεση Π/θμιας με Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 5. Διασύνδεση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Ερευνητικά κέντρα.
 6. Προσέγγιση κρίσιμων και αυξημένης δυσκολίας εννοιών στη διδακτική πράξη.
 7. Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 8. Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης στο σχολείο

  ΕΓΓΡΑΦΗ
  Το ποσό της εγγραφής ορίζεται σε 20 Ευρώ ανά εργασία, ενώ για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες ορίζεται σε 10 Ευρώ ανά εργασία.  Για κάθε εργασία (εισήγηση, αφίσα, εργαστήριο) που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός συγγραφέα πριν από τις  10/10/2016 .
  Στους συνέδρους παρέχεται:
  •    Ο φάκελος του Συνεδρίου
  •    Βεβαίωση Εισήγησης
  •    Βεβαίωση παρακολούθησης
  •    Τα Πρακτικά του Συνεδρίου, σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN)

   Η ιστοσελίδα του συνεδρίου. http://synedriopplpp.wix.com/plpp

  Για πληροφορίες:
  Τηλέφωνο: 2610-431509, 427797
  Fax: 2610431510
  Ηλ. Ταχυδρομείο: synedriopplpp@gmail.com

  Η Οργανωτική  Επιτροπή

  Σφαέλος Ιωάννης
  Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος
  Φύττας Γεώργιος
  Καρράς Νικόλαος
  Καννά Ελένη
  Ευσταθίου Αγγελική
  Χιωτέλης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: