4/9/16

Εγχειρίδιο ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ δραστηριότητες για μαθητές, εκπαιδευτικούς (Ιούνιος 2016)

( Ιούνιος 2016)
Εγχειρίδιο ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και διοργανωτές δράσεων. Ενδυναμώνοντας τους νέους, εξαλείφοντας τον εκφοβισμό.

Το ENABLΕ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Εκφοβισμού σε Περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας) επιδιώκει να συμβάλει στην ευημερία των παιδιών αξιοποιώντας μεθοδολογίες που έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, ώστε να δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών
Κατεβάστε εδώ το εγχειρίδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: