7/9/16

Εκπαιδευτικό υλικό και προτάσεις διδασκαλίας βασισμένες στις Νέες Τεχνολογίες από το didaskaleio

 
Στην ιστοσελίδα Δημοδιδάσκαλος (www.didaskaleio.weebly.com)  μπορείτε να βρείτε  προτάσεις διδασκαλίας βασισμένες στις Νέες Τεχνολογίες.

Στις σελίδες της  ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει υλικό για όλες τις τάξεις του δημοτικού. Στα μαθήματα των τάξεων περιλαμβάνονται φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικές και διαδραστικές ασκήσεις, videos, καθώς και παρουσιάσεις. Όλο αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί  τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές/τριες  και τους γονείς τους.

 Ενδεικτικά εδώ μπορείτε να ακούσετε τα κείμενα της γλώσσας της ΣΤ Δημοτικού ή μπορείτε
 να εξερευνήσετε  εδώ διαδραστικές εφαρμογέςστο μάθημα της Ιστορίας της Δ Δημοτικού.

Το υλικό  είναι δημιουργία του εκπαιδευτικού Χαραλάμπους Άγγελου. Μπορείτε όμως και να βρείτε και επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό από άλλες  ιστοσελίδες όπως  το εκπαιδευτικό παιχνίδι jele

Δεν υπάρχουν σχόλια: