20/9/16

Οδηγία για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας
ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας
 
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 144582/Δ2/08-09-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 144582/Δ2/08-09-2016 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διευκρινίζεται ότι από το σχ. έτος 2016-2017 δεν ισχύει η στήριξη από τους καθηγητές της πληροφορικής στο πλαίσιο δύο δίωρων την εβδομάδα των ομάδων των διαφορετικών ερευνητικών θεμάτων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων και την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Επομένως οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19 και ΠΕ20 συμπληρώνουν το ωράριό τους σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις Αναθέσεις των Μαθημάτων.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.


Η oδηγία σε pdf εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: