27/9/16

Επιμορφώσεις Σχολικών Συμβούλων: «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω»

http://fresh-education.blogspot.gr/
Με επιστολή τους, που δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδες της εκπαίδευσης, Σχολικοί σύμβουλοι  καταδίκασαν αλλά και ζήτησαν την παραίτηση από το Δ.Σ της ΠΕΣΣ Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. γιατί πριν λίγες ημέρες είχε καλέσει, σε επιμόρφωση  τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της περιφέρειάς του, στους οποίους έχουν ανατεθεί τα διδακτικά αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής και της Αισθητικής Αγωγής.
Στην επιστολή των Σχολικών Συμβούλων αναφέρεται ότι  αυτή ενέργεια του συναδέλφου τους  είναι αντιδεολογική αλλά και συνεργεί στην ελλιπή εκπαίδευση των «άτυχων» μαθητών.
Αντιδεοντολογική, γιατί σύμφωνα πάντα με την επιστολή, εφόσον υπάρχουν Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων που επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω μαθημάτων, δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα στην επιστολή διαφαίνονταιι και άλλες αιχμηρές παρατηρήσεις όπως: «Δεν γνωρίζουμε αν σκόπευε να επιμορφώσει τους εν λόγω εκπαιδευτικούς ΠΕ70 με βιωματικό τρόπο και πρακτική άσκηση, προκειμένου να αποκτήσουν και τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διδασκαλία των παραπάνω αντικειμένων...».
Το νόημα της επιστολής μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: "τι δουλειά έχεις σε ξένα χωράφια αν δε γνωρίζεις καλά το αντικείμενο, υπάρχουν  άλλοι ειδικοί ;"
Με λίγα λόγια το βασικό επιχείρημα της επιστολής είναι ότι οι επιμορφώσεις, των Σχολικών Συμβούλων πρέπει να είναι στοχευμένες και από τους ειδικούς στο αντικείμενο της επιμόρφωσης για να έχουν τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα. Μια απόλυτα σωστή τοποθέτηση.
"Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω"
Η παραπάνω θέση όμως των Σχολικών Συμβούλων ακυρώνεται αν:
- έγιναν ή γίνονται ακόμη επιμορφωτικές συναντήσεις Σχολικών Συμβούλων και δεν  καλείται "φιλοξενούμενος" σχολικός σύμβουλος με την ανάλογη ειδίκευση στο θέμα της επιμόρφωσης (αν είναι διαφορετικό από την ειδίκευσή του Σχ. Συμβούλου που οργάνωσε την επιμόρφωση) και εκπαιδευτικοί  τάξης με μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή  και προσωπικά διαβάσματα,  κάθονται στο θρανίο της επιμόρφωσης για να μάθουν καλύτερα για το αντικείμενό τους, από Σχολικό Σύμβουλο με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
- ξαφνικά επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί διαβάζοντας τον κατάλογο ομιλητών στην πρόσκληση   επιμορφωτικών δράσεων σχολικών συμβούλων  διαπιστώνουν ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν κληθεί ως εισηγητές, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει σχετική πρόσκληση εισήγησης προς όλους τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας του Σχολικού Συμβούλου και επιλογή της πιο τεκμηριωμένης σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.

 -πριν την επιμόρφωση δεν έχει γίνει ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και ο Σχολικός Σύμβουλος είναι αυτός που επιλέγει το θέμα, σύμφωνα με αυτά που πιστεύει, άσχετα αν ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του. Βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται προσπάθεια,  από Σχολικούς Συμβούλους ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών  καθώς και των προσόντων που έχουν και της υποστήριξης που μπορεί να παρέχουν στις επιμορφωτικές δράσεις.
  το παρελθόν   Σχολικοί  Σύμβουλοι οργάνωσαν επιμορφώσεις που δεν είχαν καμία σχέση με την ειδίκευσή τους.  Ένα παράδειγμα, τέτοιων επιμορφώσεων του πρόσφατου παρελθόντος, είναι και η περίπτωση της αξιολόγησης που αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο ειδίκευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου, που οι περισσότεροι από τους Σχολικούς Συμβούλους δεν το κατείχαν όταν τους επιβλήθηκε να τις υλοποιήσουν. Ένα θέμα με αχανείς διδακτικές προεκτάσεις και απαιτήσεις παιδαγωγικών γνώσεων, εκτός των άλλων ΄γνώσεων περί  μορφών και πρακτικών αξιολόγησης Στην περίπτωση αυτή κανένα αίτημα διαμαρτυρίας δε διατυπώθηκε από Σχολικούς Συμβούλους ότι το συγκεκριμένο επιμορφωτικό αντικείμενο δεν είναι της ειδίκευσής τους ή ότι είναι απελπιστικά ευρύ και όλοι ένιωθαν ικανοί εισηγητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: