12/9/16

ΔΑΚΕ ΠΕ: Με το πρώτο κουδούνι . . .

Το πρώτο κουδούνι για το σχολικό έτος 2016 – 2017 έχει ολοφάνερα επιλεγεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως το μεγάλο στοίχημα σε σχέση με το αν τα σχολεία θα εμφανίζουν εικόνα πληρότητας ή όχι. Για χάρη αυτής της πρώτης στιγμής, για χάρη της εντύπωσης, έχει συστηματικά, από τις πρώτες ημέρες του 2016, προχωρήσει σε μια σειρά αποφάσεων με τις οποίες αλλάζει δραματικά η εκπαιδευτική πραγματικότητα, το δημόσιο σχολείο όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Μια και μοναδική μέριμνα του Υπουργείου, η εξοικονόμηση όσο το δυνατό περισσότερων εκπαιδευτικών (σταθερά ενταγμένη στη λογική των «ωρών») ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς με όσο το δυνατό λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα και τις μελλοντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος σε προσωπικό, σε όσο το δυνατό χαμηλότερα αριθμητικά επίπεδα.
 • Στην προσχολική αγωγή
Η αρχή έγινε με τις ρυθμίσεις που συμπεριλήφθηκαν στο Νόμο του Υπουργείου Παιδείας, «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις». Με τις νέες ρυθμίσεις αλλάζει η οργανικότητα των νηπιαγωγείων και διπλασιάζεται  αυθαίρετα ο ελάχιστος αριθμός νηπίων που απαιτούνται για τη λειτουργία Νηπιαγωγείου.  Συγκεκριμένα αναφέρονται:
«1.α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985  (Α΄167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό…».
Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου το ίδιο το Υπουργείο παραδέχτηκε, με κυνισμό, ότι η ρύθμιση «συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών».
Αν και είναι ξεκάθαρο ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας, αγνοώντας το βασικό αίτημα του κλάδου για δίχρονη προσχολική αγωγή και με δεδομένη την ανυπαρξία μόνιμων διορισμών, ήταν να προχωρήσει σε μαζικές συγχωνεύσεις ή/και καταργήσεις Νηπιαγωγείων ανά την Ελλάδα, απέναντι στο κύμα αντίδρασης που συνάντησε από τη Δ.Ο.Ε. αναγκάστηκε να υποχωρήσει, τουλάχιστο σε επίπεδο κατανομής οργανικών θέσεων κάτι που, όμως, αν δεν αλλάξει με νέα νομοθετική ρύθμιση, αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα τόσο σε επίπεδο οργανικών όσο και λειτουργικών θέσεων.
Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Μέσα στο καλοκαίρι, δίχως κανένα διάλογο και σε κλίμα απόλυτου αιφνιδιασμού, ο Υπουργός Παιδείας προχώρησε στην υπογραφή δυο αποφάσεων, μια για το ωράριο των νηπιαγωγών και μια για το ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων.
Ως προς το ωράριο, η επί τρία χρόνια αναμενόμενη ρύθμισή του, οδήγησε στο να επιβληθεί τελικά το 25ωρο για το σύνολο, σχεδόν, των νηπιαγωγών (πλην των ελάχιστων που υπηρετούν στα, μετρημένα στα δάχτυλα, 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία). Το ΥΠ.Π.Ε.Θ, αναζητά άλλοθι στο Ν. 4115/30-1-2013 ως περιοριστικού για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε συγκεκριμένη κατεύθυνση σε συνδυασμό με τον Ν.1566/85. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί ως σοβαρή αιτίαση αφού τίποτα δεν εμπόδιζε την κυβέρνηση να νομοθετήσει εκ νέου, εάν είχε τη βούληση για πραγματική εναρμόνιση του ωραρίου νηπιαγωγών – δασκάλων.
Το μεγάλο πλήγμα καταφέρθηκε μέσω των Υπουργικών Αποφάσεων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο του οποίου η αδιαμφισβήτητη παιδαγωγική προσφορά παραγκωνίστηκε. Με την Υπουργική Απόφαση για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα υπάρχει διάκριση σε βασικό και προαιρετικό. Η αντισταθμιστική λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου παύει, επί της ουσίας σε επίπεδο βούλησης της πολιτείας, να υπάρχει και το ολοήμερο υπηρετεί μόνο τη  φύλαξη των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο  αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ολοήμερου και εκλείπει η παιδαγωγική συνέχεια του ολοήμερου τμήματος από τη στιγμή που αλλάζει η ομάδα των νηπίων που συμμετέχουν στο μετά τις 13:00 τμήμα αποκόπτοντας το πρωινό από το μεσημεριανό πρόγραμμα.
Με το νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα αίρεται, πλέον, η δυνατότητα που είχαν  οι νηπιαγωγοί μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να εναλλάσσονται στις πρωινές και μεσημεριανές θέσεις σε ενιαία βάση και θα αναλαμβάνουν το βασικό ή το ολοήμερο πρόγραμμα. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά τη συνεργασία που ανέπτυσσαν οι νηπιαγωγοί και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα.
Η παράταξή μας πρωτοστάτησε στο να υπάρξουν συνεχείς ανακοινώσεις αντίδρασης από τη Δ.Ο.Ε. και στο να επιχειρηθεί μπλοκάρισμα της λειτουργίας με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση. Σίγουρα απαιτείται πολύς αγώνας για την ανατροπή των ρυθμίσεων που μόνο αρνητικά «προσφέρουν» στην πολύπαθη Προσχολική Αγωγή.
 • Στο Δημοτικό Σχολείο
Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντέδρασε έντονα από την πρώτη στιγμή στον επονομαζόμενο «Νέο Τύπο Ολοήμερου Σχολείου» τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Συρρικνώνει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό καταργώντας τα σχολεία ΕΑΕΠ και επιβάλλει ένα «νέου τύπου» ολοήμερο με λιγότερες ώρες. Αποτέλεσμα: Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών υποβαθμίζονται ακόμη περισσότερο και χιλιάδες εκπαιδευτικοί, και δη αναπληρωτές, οδηγούνται στην ανεργία.»
1.337 σχολεία ΕΑΕΠ (κυρίως 12/θέσια) Χ 60 ώρες μείωση/σχολείο = 80.220 ώρες : 22 ώρες (Μ.Ο. υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικού)= 3.646 εκπαιδευτικοί λιγότεροι, είναι ο ελάχιστος αριθμός «εξοικονόμησης» που επιτυγχάνει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτό και μόνο το στοιχείο αρκεί για να αντιληφθεί και ο πλέον καλόπιστος το πόσο «αγαθές» είναι οι προθέσεις του κ. Υπουργού, ο οποίος θεωρεί άκρως πρωτοποριακή την επιστροφή στο παρελθόν, σ’ ένα φτωχό, «μικρό» και μίζερο σχολείο με ολοήμερο – «παιδοφυλακτήριο» που θα λειτουργεί μόνο αν επαρκούν τα περισσεύματα των ωρών των εκπαιδευτικών και με πολύ λιγότερους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Με την καθαρά μνημονιακή αυτή τακτική, η κυβέρνηση που θα «έσκιζε» τα μνημόνια, ετοιμάζεται να πανηγυρίσει για μια ψευδεπίγραφα ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, σ’ ένα δημόσιο σχολείο με λιγότερη μάθηση για τους μικρούς μαθητές, σε ένα δημόσιο σχολείο με 6.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς και σε ένα ολοήμερο που θα επιτελεί μόνο κοινωνικό ρόλο κι αυτό όταν θα είναι δυνατό να λειτουργήσει.
Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε από την αρχή την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης και στήριξε τον απεργιακό – αγωνιστικό σχεδιασμό της  Δ.Ο.Ε. όπως ψηφίστηκε από την 85η Γ.Σ. του Κλάδου.
Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της Υπουργικής Απόφασης και απαιτούμε το ολοήμερο σχολείο που έχει οραματιστεί και προτείνει στην κοινωνία ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, με ολόπλευρη μόρφωση για τους μαθητές με όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα το καθιστούν σχολείο ικανό να ανταποκριθεί στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.
 • Στην Ειδική Αγωγή
Ο Υπουργός Παιδείας από το Φεβρουάριο του 2016 φρόντισε να «ξεδιπλώσει» το όραμά του για την Ειδική Αγωγή  μέσα από τροπολογίες στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Με το ένδυμα της «συνεκπαίδευσης», της «διάχυσης του έργου των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης στο σύνολο της σχολικής μονάδας», της υπεράσπισης των «θεμελιωδών δικαιωμάτων των μαθητών για ισότιμη πρόσβαση στη γνώση χωρίς διακρίσεις και περιθωριοποιήσεις», φρόντισε να προσαρμόσει το ρόλο των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης στα οικονομικά δεδομένα και την τακτική εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων με πολλαπλούς ρόλους (σε μια ιδιότυπη εκδοχή παράλληλης στήριξης) και με  βασικό ζητούμενο την κάλυψη κενών χωρίς διορισμούς εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαίτησε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Όμως ο Υπουργός όχι μόνο δεν την απέσυρε αλλά προχώρησε με την προσφιλή μέθοδο των τροπολογιών και σε άλλες ρυθμίσεις που με πρόσχημα την αποκατάσταση υπαρκτών στρεβλώσεων δημιούργησαν νέο κύκλο αδικίας απαξιώνοντας πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο και εμπαίζοντας με τραγικό τρόπο τους επί 15 χρόνια αναπληρωτές συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς  ΠΕ61 και ΠΕ71 αφού τίθεται σε αμφισβήτηση η δυνατότητά τους να διοριστούν, επιτέλους, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
Εκδηλώθηκε, επίσης, η ξεκάθαρη βούληση της κυβέρνησης για μηδενικούς διορισμούς υιοθετώντας την πρακτική της διαχείρισης των τεχνητών «πλεονασμάτων» εκπαιδευτικών που η ίδια με την μνημονιακή πολιτική της δημιουργεί. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ξεκάθαρα ότι: «…παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής τοποθέτησης σε θέσεις ΕΑΕ εκπαιδευτικών με εμπειρία ή λιγότερα προσόντα στην ΕΑΕ, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό». Εγκαθιδρύεται, δηλαδή, στο χώρο της Ειδικής Αγωγής η επικίνδυνη λογική του «οι πάντες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ειδική Αγωγή ακόμα και αν δε διαθέτουν τα επιστημονικά προσόντα», για λόγους εξοικονόμησης πόρων και εργασιακής ευελιξίας, φυσικά, όχι για λόγους επιστημονικής αντίληψης (όπως παραπλανητικά επιχειρεί το Υπουργείο και οι χειροκροτητές του να παρουσιάσουν). 
Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την ουσιαστική στήριξη της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παρά η στελέχωση των δομών της με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών με βάση το βασικό πτυχίο ώστε να μπει τέρμα στον εμπαιγμό των εκπαιδευτικών που εργάζονται εδώ και 15 χρόνια ως αναπληρωτές.
 • Και τι γίνεται αλήθεια με τους μόνιμους διορισμούς;
Αφού ο κ. Υπουργός Παιδείας διόρισε στα λόγια χιλιάδες και χιλιάδες μόνιμους εκπαιδευτικούς, ανακάλυψε τελικά ότι δε  θα μπορέσει να διορίσει κανέναν πριν το 2017, αν φυσικά δεν τους αναβάλει και πάλι για το «απώτερο» μέλλον.
Φρόντισε όμως πρώτα να δημιουργήσει τεράστιο θόρυβο σε σχέση με ένα νέο τρόπο πρόσληψης αναπληρωτών που παρέπεμπε σε νέο σύστημα μόνιμων διορισμών κάνοντας σκόνη την προϋπηρεσία χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν γυρίσει όλες τις περιοχές της ακριτικής Ελλάδας ως αναπληρωτές. Τα αντανακλαστικά του εκπαιδευτικού κινήματος οδήγησαν στην αποτροπή της υλοποίησης των σχεδιασμών Φίλη. Έχει μείνει όμως η έλλειψη εμπιστοσύνης που μας κάνει όλους καχύποπτους σχετικά με τις αποφάσεις του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα.
 • Εγρήγορση και συσπείρωση
μπορεί να είναι η μόνη απάντηση των εκπαιδευτικών για το επόμενο χρονικό διάστημα αφού η εργασιακή ανασφάλεια (πιο πρόσφατο παράδειγμα η απαράδεκτη κατηγοριοποίηση στις προσλήψεις αναπληρωτών), η κατάρρευση  του ασφαλιστικού συστήματος, οι δυσβάσταχτοι φόροι, η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, οι ιδεοληψίες (εμμονή με γλωσσικά, θρησκευτικά και εθνικά ζητήματα) αλλά και η ανευθυνότητα (π.χ. πρόγραμμα κολύμβησης) στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και η ανέξοδη προπαγάνδα (π.χ. οι πολύ εύκολα ανατρεπόμενοι ισχυρισμοί ότι για πρώτη φορά τα βιβλία είναι στα σχολεία ή οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους) είναι η καθημερινή ημερήσια διάταξη της ζωής μας.
Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σημαία της τις θέσεις του κλάδου και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών καλεί όλους τους συναδέλφους στον αγώνα για Δημόσια Παιδεία δυνατή, στην υπηρεσία των μαθητών, των παιδιών μας.
Η αρχή γίνεται με τη συμμετοχή όλων στην 24ωρη απεργία στις 15/09/2016, με τη μαζική και δυναμικά παρουσία μας στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια εκείνη την ημέρα καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών στις οποίες καλούμαστε, στην προοπτική της κλιμάκωσης, να πάρουμε αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων και των αγώνων μας.
Με Αποφασιστικότητα – Συνέπεια – Υπευθυνότητα – Δυναμισμό
 • Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο
 • Λέμε ΟΧΙ στην ανεργία και στις απολύσεις στην εκπαίδευση
 • Απαιτούμε την πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση
Αγωνιζόμαστε για την:
 • Αναβάθμιση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με όρους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς
 • Ενίσχυση του Νηπιαγωγείου και αναγνώριση του έργου των νηπιαγωγών
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που θα αγκαλιάζει αποτελεσματικά το σύνολο των μαθητών που τη χρειάζονται
 • Πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το βασικό πτυχίο μας.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε


Δεν υπάρχουν σχόλια: