29/9/16

Κύκλος Επιμορφωτικών και Βιωματικών Σεμιναρίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. και το ΚΠΕ Καρπενησίου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους συνεργάζεται με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. και το ΚΠΕ Καρπενησίου, για τη διοργάνωση κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων,  με τίτλο :
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέθοδοι και τεχνικές για την αίθουσα και το πεδίο»
Ο κύκλος σεμιναρίων απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2016-17. Περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, βιωματικά εργαστήρια, εργασίες πεδίου, συνεργασίες με φορείς, εκπαίδευση σε χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία και εξοικείωση με την έννοια και τεχνικές αξιολόγησης του αποτελέσματος της εφαρμογής του προγράμματος Π.Ε.
Κριτήρια επιλογής :
  • Χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  • Πρόθεση παρακολούθησης του συνόλου των σεμιναρίων του κύκλου
  • Πρόθεση υλοποίησης προγράμματος Π.Ε. τη φετινή σχολική χρονιά
  • Χωρίς επιμόρφωση
Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 11-10-2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: