14/9/16

Οδηγίες λειτουργίας/ σύνταξης ωρολογίου και έντυπα Τμημάτων Ένταξης
  fresh-education 

Ενημέρωση  για τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων των Τμημάτων Ένταξης καθώς και για την λειτουργία  τους, στην Π.Ε και Δ.Ε, από τον Σχολικό Σύμβουλο  της 8ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 Δείτε επίσης και όλα τα προτεινόμενα σχετικά έντυπα και υποδείγματα ΕΠΕ.


Οδηγίες λειτουργίας-σύνταξη ωρολογίου στα ΤΕ  από τον Σχολικό Σύμβουλο  της 8ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Εδώ  μπορείτε να κατεβάστε έντυπα για ΤΕ από τη Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δεν υπάρχουν σχόλια: