18/9/16

Βιβλίο διδακτέας ύλης και οδηγιών διδασκαλίας στα Μαθηματικά του Γενικού Λυκείου
 
Μαθηματικός περιηγητής
Δείτε τα δύο μικρά βιβλία με την διδακτέα ύλη, την κατανομή δ.ω και παρατητήσεων στα Μαθηματικά του Γενικού Λυκείου και των Πανελλαδικών Εξετάσεων για όλες τις τάξεις του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου σε ένα ενιαίο αρχείο και σε μορφή πινάκων, γρήγορα, συνοπτικά και λειτουργικά. Εκτυπώστε τα και συνεχίστε….
Σημείωση: Η μελέτη των αναλυτικών οδηγιών διδασκαλίας είναι απαραίτητη αφού σε αυτήν εμπεριέχονται οι διδακτικοί στόχοι και προτάσεις διδασκαλίας.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕ.Λ.
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Aναλυτικές οδηγίες διδασκαλίας και διαχείριση ύλης Α, Β΄ Ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄Εσπερινού ΓΕ.Λ.
Αναλυτικές οδηγίες διδασκαλίας και διχείρισης της ύλης στα Μαθηματικά Γ” Ημερησίου και Δ” Εσπερινού ΓΕ.Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: