18/9/16

Πρακτικές σχολείων και μαρτυρίες εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους μαθητές.Το Ερευνητικό Έργο Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην Αντιμετώπιση των Κοινωνικών Ανισοτήτων (Teacher suppΟrt Confronting Social INequalities – TOCSIN) έχει στόχο
την  μελέτη των επιπτώσεων της όλο και αυξανόμενης οικονομικής κρίσης στον ευάλωτο πληθυσμό όπως αποτυπώνεται στα δημόσια σχολεία της προσχολικής και των πρώτων τάξεων του δημοτικού, σχολικής εκπαίδευσης. 

Το TOCSIN στοχεύει αφενός στην καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων και των δυσκολιών με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά, κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο στο πλαίσιο των υφιστάμενων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα, και αφετέρου στις πρακτικές αντιμετώπισης που επιστρατεύουν οι εκπαιδευτικοί για να τα υποστηρίξουν. 


Στην ιστοσελίδα του του προγράμματοςTOCSIN δημοσιεύονται πρακτικές σχολείων, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και μαρτυρίες Ελλήνων εκπαιδευτικών  για την αντιμετώπιση των επιπτώσειων της οικονομικής κρίσης στα σχολεία και στους μαθητές που μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Πατήστε εδώ για εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες του προγράμματος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: