1/9/16

Σχέδιο νόμου για δωρεάν σίτιση και διαμονή εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές

 


O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει θέσει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου "ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". Το σχέδιο νόμου  στο άρθρο 59 αναφέρει ότι δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους που υπηρετούν και δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών.

Το άρθρο 59 αναφέρει συγκεκριμένα:      

Άρθρο 59 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

Στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται (γ΄) εδάφιο, ως εξής:
«γ΄. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εφόσον ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους μονίμους κατοίκους των περιοχών αυτών».


Διαβάστε και το σχόλιο στη διαβούλευση του Δημάρχου Μυκόνου εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: