13/9/16

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων


 
Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα απέστειλε η Γενική Διευθυνσή Σπουδών μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 www.minedu.gov.gr

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου

Οδηγίες για την Ιστορία Γυμνασίου

Οδηγίες για την Ιστορία Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: