28/9/16

Όλοι οι χάρτες στο Φωτόδεντρο (για εκτύπωση και χρήση στη σχολική τάξη)

Το Φωτόδεντρο περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη ποικιλία χαρτών( και διαδραστικών) για τα μαθήματα της Γεωγραφίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, Γεωλογίας, Φυσικής, Θρησκευτικών κ.α. Στο χρήστη δίνεται η δυνατότητα ανάκτησης και εκτύπωσης των χαρτών. Ιδιαίτερη χρησιμότητα για μαθητές δημοτικού έχουν οι χάρτες ιχνογραφήματα, όπου  μπορούν να χρωματίσουν, να γράψουν ονόματα πόλεων θαλασσών και άλλα.

Μεταβείτε εδώ στους χάρτες του Φωτόδεντρου


Δεν υπάρχουν σχόλια: