Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή στη Φυσική Αγωγή

Από τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής Μαγνησίας Δείτε την παρουσίαση  στον παρακάτω σύνδεσμο
 /blogs.sch.gr/atchatzip

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων