23/9/16

Μαθητικό Συνέδριο «Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο»

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Συνεδρίου «Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο» της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής “Ευγένιος Ντελακρουά” στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου – Δεκέμβριος 2016».


Στο Συνέδριο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και των τριών τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών Γενικών Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής. Οι μαθητές από κάθε σχολείο θα κληθούν να προετοιμάσουν ομαδική εργασία, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες του έργου του Αριστοτέλη. Η τελική εργασία θα αποτελεί την εισήγησή τους στο Συνέδριο. Οι ομάδες ανά σχολείο θα αποτελούνται από 5 έως 7 μαθητές. Ο μέγιστος αριθμός σχολικών μονάδων που μπορούν να συμμετάσχουν είναι 18. Για την επιλογή των σχολείων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τα εν λόγω δημόσια και ιδιωτικά Γενικά Λύκεια που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους αποστέλλοντας εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σχολείων θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: grekth@dide-v-ath.att.sch.gr μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων πρέπει να αποσταλούν στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (υπόψη κ. Μαρίας Κουτούση) μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Κουτούση, από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-6015475, στην κ. Ιωάννα Σαββινίδου, από την Ελληνογαλλική Σχολή, στο τηλέφωνο 211-3009119 και να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: http://dide-v.ath.att.sch.gr και http://www.lfh.gr .
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Μαθητικό Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
 Πατήστε εδώ για  περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: