1/9/16

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ

 01-09-16 Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017

Η απόφαση

Δεν υπάρχουν σχόλια: