17/9/16

Διαβάστε 7 τεύχη του περιοδικού: PEDAGOGY theory & praxis

 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 www.pedagogy.gr

Το Περιοδικό PEDAGOGY theory & praxis δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες στις οποίες αναδεικνύονται και αναλύονται επιστημονικά θέματα - ερωτήματα για την Ανθρωπιστική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. 

Εκδίδεται μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο εκάστου έτους, δηλαδή δεν θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης ενός άρθρου. Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να στείλει την εργασία του περίπου μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους για να δοθεί και χρόνος στους κριτές να την αξιολογήσουν.

Οι σύνδεσμοι που μπορείτε να διαβάσετε τα τεύχη: 


http://www.pedagogy.gr/index.php/arxeio-teuxwn/teuxos1

http://www.pedagogy.gr/index.php/arxeio-teuxwn/teuxos2

http://www.pedagogy.gr/index.php/arxeio-teuxwn/teuxos3

http://www.pedagogy.gr/index.php/arxeio-teuxwn/teuxos4

http://www.pedagogy.gr/index.php/arxeio-teuxwn/teuxos5

http://www.pedagogy.gr/index.php/arxeio-teuxwn/teuxos6

http://www.pedagogy.gr/index.php/arxeio-teuxwn/teuxos7

Δεν υπάρχουν σχόλια: