7/9/16

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής ΠαιδείαςΠρόσκληση για υποβολή εργασιών στο 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΜΕ


«Μαθηματικά, Θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης»

 Θεματικές Ενότητες

1. Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2. Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3. Μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο
4. Έρευνα στα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους
5. Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών
Υποβολή εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή του 33ου Πανελληνίου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ
προσκαλεί για την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή
απόψεων, ώστε να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενισχύσει τη διάθεση της ελληνικής
μαθηματικής κοινότητας να μετέχει ισότιμα στις διεθνείς διεργασίες και να παρεμβαίνει έγκαιρα
και πειστικά στην ελληνική εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην πολιτεία.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@hms.gr

Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του
συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: