20/9/16

Διεθνές Συνέδριο: Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια (30/9-2/10/16)


Τα Τμήματα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας και
Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας και Α.Π.Θ., διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια", στις 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2016, στην Κομοτηνή.
www.greek-language.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dddpms.bscc.duth.gr/conference/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: