8/9/16

Δικαιολογητικά αναπληρωτών εκπ/κών για την πρόσληψή τους το σχολικό έτος 2016 - 2017


Η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας ενημερώνει:

Απαραίτητα δικαιολογητικά αναπληρωτών εκπ/κών για την πρόσληψή τους το σχολικό
έτος 2016 - 2017

1. Πτυχίο ( σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου : μετάφραση , ΔΟΑΤΑΠ ,
απολυτήριο Λυκείου ).
2. Όλες οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ( τονίζουμε ότι δεν θα προβαίνουμε σε
υπολογισμό χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση)
3. Ταυτότητα
4. Τραπεζικό λογαριασμό ( μόνο από Εθνική τράπεζα για τους αναπ/τες
ΕΣΠΑ , ΠΔΕ) φωτοτυπία της πρώτης σελίδας.
5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7. Πιστ. Οικ. Κατάστασης ( μόνο για τους έχοντες παιδιά ή/ και με ανήλικα
τέκνα σπουδάζοντα ή υπηρετούντα την στρατιωτική θητεία απαιτούνται
βεβ. Φοίτησης / υπηρέτησης ).
8. Οι ειδικές κατηγορίες ( βεβαίωση από β/θμια Υγειονομική ή από ΚΕΠΑ )
9. Πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχιάτρου και Παθολόγου - χωρίς
πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις δεν μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία ,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ . 50
10.Μεταπτυχιακό μόνο στην Ειδική Αγωγή ( αν υπάρχει και σε περίπτωση
ξενόγλωσσου ,μετάφραση ,ΔΟΑΤΑΠ) ή Σεμινάριο 400 ωρών ( αν υπάρχει).

Την ημέρα που θα παρουσιαστείτε στην Δ/νση θα πρέπει να προσκομίσετε τα
ανωτέρω δικαιολογητικά σε απλές φωτοτυπίες .
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με το τηλ. 22213 - 52928
Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας http://blogs.sch.gr/dideeyvo/files/2016/09/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: