30/9/16

Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017

 
Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας
 Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017.
Το έγγραφο σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: