6/9/16

Περισσότερες από 15.000 πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑΠερισσότερες από 15.000 πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ
Ξεπερνούν τις 15.000 οι πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών μέσω ΕΣΠΑ, καθώς αυτές ανέρχονται σε 15.149. Στον πινακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των πιστώσεων ανά έργο. Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο έχει ήδη εξασφαλίσει 319 εκ. ευρώ για  20.916 προσλήψεις και από τις τρεις πηγές χρηματοδότησης, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, κρατικό προϋπολογισμό.
http://www.minedu.gov.gr
Α/ΑΕΡΓΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2016 - 2017
1Ενιαίος τύπος δημοτικών σχολείων4.075
2Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) Στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά τμήματα800
3Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση1.000
4.1Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες2.483
4.2Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΒΠ + ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)570
5Προσχολική Εκπαίδευση - Νηπιαγωγείο1.225
6Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες4.696
7Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δεν υπάρχουν σχόλια: