3/8/16

Διαγωνισμός Young digital talent στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016

Για τους μαθητές και μαθήτριες που αγαπούν τον προγραμματισμό και την κατασκευή video  game, θα ενδιαφέρει η παρακάτω ανακοίνωση.

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.  113888/Δ1/12-07-2016  εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: ««Πρόσκληση για συμμετοχή  στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2016 και στο Διαγωνισμό  Young digital talent στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016» σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό Young Digital talent (Ανάδειξη ψηφιακών δεξιοτήτων νέων) είναι η 31η Αυγούστου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:
Ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/young-digital-talent
Ιστοσελίδα του eSkills for Jobs 2016: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/
Οδηγοί δημιουργίας video games με Scratch: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfQZrgC8Xhg8_t3OME9A2dMpFZMCwdtN-                                                                             


Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε-Τμήμα Α’
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 blogs.sch.gr/1gympyla

Δεν υπάρχουν σχόλια: