30/8/16

Ευχάριστες ώρες μάθησης με νέα διαδραστικά παιχνίδια από το interactivesites
fresh-education.blogspot.gr/
 Στο interactivesites θα βρείτε διαδραστικά παιχνίδια και προσομοιώσεις που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μαθητές. Τα διαδραστικά παιχνίδια που περιλαμβάνει είναι δωρεάν και ανανεώνονται συνεχώς. Αφορούν πολλά από τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο δημοτικό. Πολύ ενδιαφέροντα και ευχάριστα για τους μαθητές είναι τα παιχνίδια στα μαθηματικά. Για το νέο σχολικό έτος 2016-2017 έχουν προστεθεί και νέα παιχνίδια σε πολλές κατηγορίες.
Κάποια από τα παιχνίδια δε χρειάζονται καθόλου γνώσεις αγγλικής για τους μαθητές, ενώ άλλα απαιτούν ελάχιστες.
 Διαδραστικά παιχνίδια και προσομοιώσεις από το interactivesites

Δεν υπάρχουν σχόλια: