15/8/16

Πρός Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Φίλη: Να διδάσκουν στην ειδική αγωγή μόνο καθηγητές με ακαδημαϊκά προσόντα....ΨΗΦΙΣΜΑ

Σύμφωνα με τροπολογία που αφορά Θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε σχέδιο Νόμου του Υπ.Παιδείας προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης θέσεων ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, που κατά πλειοψηφία μέχρι σήμερα καταλαμβάνουν επιστήμονες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με ακαδημαϊκά προσόντα, όπως μεταπτυχιακά και διδακτορικά ειδικής αγωγής και σχολικής ψυχολογίας, από μόνιμους, χωρίς ακαδημαϊκά προσόντα, εκπαιδευτικούς και μάλιστα κατά προτεραιότητα προκειμένου την "αξιοποίηση με το βέλτιστο τρόπο του υφιστάμενου ανθρωπίνου δυναμικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των δομών ΕΑΕ" σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Υπ .Παιδείας που συνοδεύει την τροπολογία.

Γεννάται εύλογα το ερώτημα αν όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν την ποιοτική κάλυψη των κενών στην ειδική αγωγή. «Oι ανάγκες των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία των δομών ΕΑΕ» δεν εξασφαλίζονται με προσωρινή τοποθέτηση ατόμων που έχουν απλώς βραχύχρονη επιμόρφωση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν παρέχει την απαιτούμενη εξειδίκευση ,προϋπηρεσία σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή υποχρεωτική κατά προτεραιότητα συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.


Διεκδικούμε να μην υποβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ικανότητες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: