3/8/16

Απόσπαση μόνο για τους μισούς εκπαιδευτικούς Π.Ε

 Από τις 3.984 αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ στη Γενική Αγωγή ικανοποιήθηκαν οι 2.162, ποσοστό 54%

Οι  αποσπάσεις που δόθηκαν κατά προτεραιότητα  είναι 772 και  1390 οι αποσπάσεις με μόρια.

Δείτε τον πίνακα με τις αποσπάσεις
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: