6/8/16

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι κατα προτεραιότητα αποσπάσεις και οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
Η απόφαση σελίδες 1-29
σελίδες 30-58

Η απόφαση σε συμπιεσμένο αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: