12/8/16

Μονάδα Ειδικής Προσχολικής Αγωγής ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης - Ένταξη νέων παιδιών στο Τμήμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής ΠαρέμβασηςΞεκίνησαν οι αιτήσεις για την ένταξη νέων παιδιών στο Τμήμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής ΠαρέμβασηςΜονάδα Ειδικής Προσχολικής Αγωγής της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης.
Δεκτά γίνονται μωρά και παιδιά έως 6 ετών με αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες, ψυχοκινητική καθυστέρηση, βλάβες του ΚΝΣ (όπως εγκεφαλική παράλυση).
  • Η φοίτηση των παιδιών στο πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ είναι ισότιμη με την φοίτηση σε οποιαδήποτε μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής (Ν.3699/08, άρθρο 32).
  • Λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 8:00 έως τις 16:00.
  • Τα παιδιά μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένα σχολικά οχήματα.
Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους παρέχουμε ένα πρότυπο ολιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στην γνωστική ανάπτυξη, στη ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση και αποσκοπεί στη σχολική και κοινωνική ένταξη.
Ειδικοί παιδαγωγοί στελεχώνουν τις τάξεις εφαρμόζοντας ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής.
Παράλληλα έμφαση δίνεται στην πλαισίωση των οικογενειών με ατομική και ομαδική συμβουλευτική στήριξη από την ψυχοκοινωνική υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια του ολοήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος γίνονται ατομικές φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, μουσικοθεραπείες, θεραπευτική κολύμβηση και διαθεραπευτικές παρεμβάσεις, κάτω από συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
Το Πρόγραμμα εμπλουτίζεται με:
  • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
  • ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση
  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Διαδραστικά προγράμματα για την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
- Πραγματοποιείται τακτική ενημέρωση των γονέων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την πρόοδο των παιδιών!
Πληροφορίες: τηλ. 2310.318.218 & 2310.318.228, email: info_thes@elepap.gr
 www.specialeducation.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: