Ανακοινοποίηση αποσπάσεων β” φάσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε

Σας κοινοποιώ τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. όπως αυτές διαμορφώθηκαν  μετά την αλλαγή των κενών. Οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις και οι τροποποιήσεις ισχύουν όπως ανακοινώθηκαν χθες.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα.

Πάντα στη διάθεσή σας
Βασίλης Παληγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων