24/8/16

Ανακοίνωση εκπροσώπων Συλ. Φοιτητών του τμήματος Τ.Α.Β.Μ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Αρχεία και Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 ANAKOINΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Α.Β.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Για να μην αναφερομαστε μόνο στις αδικίες που γίνονται εις βάρος των εκπαιδευτικών, αλλά και σε αυτές που λόγω των εκπαιδευτικών γίνονται σε άλλους κλάδους.
ANAKOINΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Α.Β.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Οι εκπρόσωποι του συλλόγου φοιτητών του τμήματος Τ.Α.Β.Μ. μετά τις απόφασεις υπ.αριθμ.126506/Γ1,29-07-2016 σχετικά με τις «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2016-2017» και υπ.αριθμ. 126498/Γ1, 29-07-2016 σχετικά με τις «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2016-2017» του υπουργείου παιδείας ερευνάς και θρησκευμάτων, διαμαρτύρεται για την επαναλαμβανόμενη υποβάθμιση των βιβλιοθηκών και των αρχείων σε όλη την χώρα και ζητά την άμεση αναίρεση της.
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες και τα αρχεία στη χώρα μας αντιμετωπίζουν τεράστια λειτουργικά προβλήματα εξαιτίας τέτοιων αποφάσεων και γενικότερων πολιτικών τα τελευταία χρονιά, που αποτρέπει τους εξαιρετικά σημαντικούς αυτούς οργανισμούς από την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς την κοινωνία προσφέροντας ένα πολύπλευρο μορφωτικό, επιστημονικό, ψυχαγωγικό και κοινωνικό έργο. Για να υπάρξει λύση σε αυτά τα προβλήματα θα πρέπει αρχικά η πολιτεία να ενδιαφερθεί για το βασικό γρανάζι που κινεί τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, το ειδικευμένο προσωπικό. Οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τους φορείς αυτούς θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι και με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρηση. Για άλλη μια φορά όμως, η σωστή λειτουργία ενός οργανισμού παραγκωνίστηκε και θεωρήθηκε ασήμαντη, με σκοπό το ‘’μπάλωμα’’ των ‘’ελλείψεων’’ έχοντας ως μοναδικό κριτήριο για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στις βιβλιοθήκες το μηδενικό κόστος για το δημόσιο. Η διατήρηση και η διαχείριση της ανθρώπινης κληρονομιάς, όμως δεν είναι παιχνίδι και απαιτεί μεγαλύτερο σεβασμό.
Ως ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και μέλη της ανεξάρτητης ομάδας Φοιτητική συνεργασία ΤΑΒΜ στον σύλλογο φοιτητών δηλώνουμε την αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία μας με αύτη την απόφαση διότι προσβάλλει πρωτίστως τους αποφοίτους του τμήματος μας, που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας όπως και οι συνάδελφοι των υπολοίπων τμημάτων βιβλιοθηκονομίας, και υποβαθμίζει τις σπουδές και το μέλλον μας. Ως φοιτητές και μελλοντικοί εργαζόμενοι οφείλουμε να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις τους κλάδους του τμήματος μας, εφόσον οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτή την αποστολή και στάθηκαν κατώτερες των περιστάσεων.
Απαιτούμε:
Το υπουργείο παιδείας να πάρει πίσω τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, προκηρύσσοντας θέσεις βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων όπου απαιτείται σε ολόκληρη την χώρα.
Καλούμε:
Φορείς, οργανώσεις και σύλλογοι φοιτητών να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας να πιέσουμε για την διεκδίκηση θέσεων εργασίας και επαγγελματικών δικαιωμάτων.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Α.Β.Μ

από 
Ioanna Nastou

Δεν υπάρχουν σχόλια: