31/8/16

Δε μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και τάξεων η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών
Στην σημερινή  νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων΄με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017»,  αναφέρεται ότι:

"Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με σχετική απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια για την κατανομή τμημάτων και τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (π.χ. χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος/-η, αναπληρωτής/-τρια, αποσπασμένος/-η,) δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού"

Διαβάστε  εδώ την εγκύκλιο  «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

Δεν υπάρχουν σχόλια: