2/8/16

Αύριο οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αύριο οι αποσπάσεις εκπκών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Θα συνεχισθεί και αύριο η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, λόγω της αδυναμίας του ηλεκτρονικού συστήματος του υπουργείου να ανταποκριθεί στις πολλές παραμέτρους που τέθηκαν και για να γίνει ενδελεχής έλεγχος, ώστε να μην υπάρξουν λάθη.Δυστυχώς,παρά τη σημερινή 12ωρη συνεδρίαση του συμβουλίου και την εξαντλητική εργασία των υπαλλήλων που παραμένουν ως αυτή τη στιγμή στο υπουργείο δεν είχαμε τελικό αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: