17/8/16

Πανεπιστημιακή ΠαιδαγωγικήΗ παιδαγωγική- διδακτική κατάρτιση είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για το διορισμό αλλά και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας


Άρθρο:  "Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική" 

Πέτρος Γουγουλάκης  Αναπληρωτής  Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης
Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Παραδόξως στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας μας επικρατεί η άποψη ότι η διδακτική επάρκεια αποτελεί παρεπόμενο της θεωρητικής και ερευνητικής κατάρτισης του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Ως εκ τούτου η παιδαγωγική κατάρτιση των μελών ΔΕΠ δεν συνιστά πεδίο θεωρητικού προβληματισμού και πρακτικής εξάσκησης, γεγονός που εν πολλοίς οφείλεται στην αυθεντία της παράδοσης(....)

 (...) Ένας πιο πρακτικός τρόπος κατανόησης της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής είναι μέσω της απάντησης στο ερώτημα: 
 
Τι είδους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται ο/η εκπαιδευτικός που θα διδάξει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν και να καλλιεργηθούν;
 
Γίνεται εμφανές ότι τα επαγγελματικά εφόδια του πανεπιστημιακού δασκάλου δεν περιορίζονται σε γνώσεις του επιστημονικού αντικειμένου του ή άλλων γενικών θεωρητικών μοντέλων και εννοιολογικών εργαλείων ανάλυσης. Όλα αυτά σίγουρα αποτελούν χρήσιμα εφόδια για να περιγράψει, να κατανοήσει και να εξηγήσει κανείς τις διαδικασίες μάθησης, αλλά ο «καλός δάσκαλος»4 χρήζει γνώσεων, που θα τον βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ακαδημαϊκής διδακτικής πράξης.
 Δεν υπάρχουν σχόλια: